Bảng màu sơn epoxy Kova


     Bảng màu sơn epoxy Kova rất đa dạng màu sắc, bao gồm 108 mã màu khác nhau. Các mã màu sơn epoxy Kova được phân biệt theo đuôi màu ứng với độ đậm tăng dần của màu sắc.
     Đuôi OW gồm những màu có tông màu nhạt nhất, sau đó đến đuôi P, đuôi T, đuôi D và cuối cùng đậm nhất là những màu có đuôi A và giá sơn màu epoxy Kova phụ thuộc vào đuôi mã màu.


 Bảng màu sơn epoxy Kova


0 nhận xét:

Đăng nhận xét