Dung môi epoxy Thế Hệ Mới


Dung môi epoxy Thế Hệ Mới  • Là loại sơn chuyên dùng để pha loãng sơn epoxy sàn bê tông Thế Hệ Mới hệ dung môi
  • Tỉ lệ pha loãng thông thường là từ 5-10% thể tích
  • Không nên pha quá nhiều dung môi sơn sẽ bị loãng dẫn đến:
  • Sơn bị lỏng quá khi sơn lên sàn bê tông chiều dày sẽ mỏng, không đáp ứng được chiều dày khô
  • Sơn chị chảy, khó thi công
  • Có hại trực tiếp tới thợ thi công vì dung môi sẽ bay hơi rất nhanh
  • Khi sử dụng dung môi pha sơn epoxy cần dùng đồ bảo hộ, gang  tay và boot


0 nhận xét:

Đăng nhận xét